רודוניט

מקור השם במילה היוונית “רודוס” שפירושה, “צבוע בוורוד”.

עובדת על צ’קרת הלב. מאפשרת להכניס אנרגיה של אהבה לפעולות, יומיומית. תומכת רגשית בקושי במערכת יחסים.

עוזרת להביע עמדה ואף להתנגד וכל זאת מתוך מקום של אהבה וקבלת הזולת.

ניתן להשתמש בה בהתכווננות לשלום כלל-עולמי.
עוזרת להבין את חשיבותן של אהבה, חמלה והתחשבות בין אדם לחברו.

הרודונייט עוזרת להוציא אהבה טהורה שהיא כוח המרפא החזק ביותר.
אפשר להניחה על כל מקום בגוף, מעל מקומות חולים פיזית או מעל רקמות כדי להעביר אל התאים רטט של אהבה.